About nasehoka

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם. משימת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – צור תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים ישירות ישירות למאפיינים הטובים ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.
Go to Top