About laipommilgdis

מערכת תעודות לעידוד עובדים. בנות משאירות את ההשלכות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל נערת ליווי בתל אביב – לספק לעובדים תעסוקה הגונה עם הכנסה טובה, וכלי נשק כדי להציע שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק בעלויות המודל. העלות המשוערת של רכוש היומיומי של נדל"ן בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top